Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Originalet sedan 1911.

Vi bedriver konsultverksamhet till 100% och har under åren erhållit många erkännanden.
Våra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny-, om- och tillbyggnad.

Pågående projekt Utförda projekt WE-GROUP

Lågenergihus – Backa, Göteborg

De prisbelönta lågenergihusen i Backa – Backa, Göteborg

Pilotprojektet Katjas gata och Backa röds pärlor

 

Byggherre: Poseidon Bostads AB, Partnering

Arkitekt: Semrén & Månsson och Pyramiden Arkitekter

Entreprenad: Skanska

Konstruktör: BTB

Uppdrag: Ansvar för konstruktion och byggnadstekniska lösningar vid ombyggnad till lågenergihus av pilotprojektet vid Katjas gata och de fem punkthus som går under namnet Backa röds pärlor.

Byggnadskonstruktion: Element byggda punkthus från miljonprogrammet med betongstomme och utfackningsväggar. Tilläggsisolerade och påbyggda vid ombyggnad.

 

 

 

 

Backa Röd på Hisingen är Göteborgs största område från miljonprogrammet. Sedan 2001 har Poseidon bedrivit en omfattande upprustning av området med ambitionen att skapa en modern stadsdel för alla människor oavsett ålder och familjekonstellation.

Punkthuset vid Katjas gata och Backa röds pärlor är projekt som ingår i den totala upprustningen av området. Renoveringarna till lågenergihus startade med ett pilotprojekt i sammarbete med SP som sedan utvecklades till ytterligare renoveringar av fem punkthus, vilka dessutom kompletterades med ytterligare två våningsplan per hus.

Backa röds pärlor belönades med SABOs pris för bästa renovering 2016. Det vinnande konceptet var en innovativ projektutveckling med välutvecklad boendedialog och smarta tekniska lösningar som gjorde att byggnaderna kunnat renoveras på ett miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbart sätt. I projektet sparades byggnadernas befintliga stommar som förstärktes och anpassades med ex. tilläggsisolering vilket gjorde ombyggnaden varsam och ekonomiskt effektiv.

BTB har varit ansvarig konstruktör från start med pilotprojektet fram till färdigställandet av samtliga renoverade punkthus.

Dela