Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Originalet sedan 1911.

Vi bedriver konsultverksamhet till 100% och har under åren erhållit många erkännanden.
Våra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny-, om- och tillbyggnad.

Pågående projekt Utförda projekt WE-GROUP

Volvo Bil

 

Vovlo Bil 2

Byggherre: Tornstaden

Beställare: Tornstaden

Arkitekt: Johnels & Moberg

Uppdrag: Huvudkonstruktör och ansvarig för byggnadstekniska lösningar.

Färdigställande: 2017

Visualiseringar: Johnels & Moberg

Nybyggnad av VOLVO BIL TÄ serviceanläggning med kontor och verkstad i Torslanda

Dela