Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Aktuellt