Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Vi bedriver konsultverksamhet till 100% och har under åren erhållit många erkännanden.
Våra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny-, om- och tillbyggnad.

Pågående projekt Utförda projekt

Om Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Byggnadstekniska Byrån, BTB, grundades 1911 i Göteborg och har under åren erhållit många erkännanden. Företaget bedriver konsultverksamhet till 100% och arbetar både mot privata beställare och offentlig sektor i projekt av varierande storlek och karaktär.

Sedan 2008 bedrivs verksamheten av Mikael Carlsson och Jonas Johansson samt ett antal anställda.

För närvarande är vi nio personer i verksamheten, men vi söker fler medarbetare och planerar att rekrytera framöver.

Vår framtidsvision är att fortsätta vara ett ”nära” konstruktionsföretag med korta beslutsvägar men med fler anställda.

BTB är konstruktionsföretaget med en 105 år lång historia. Här arbetar vi för att beställda handlingar ska levereras i tid, med förväntad hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.