Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Kontakta oss

BTB i Göteborg
Växel: 031 – 309 58 00
E-post: info@btb-gbg.se

Jonas Johansson
031-309 58 01
 jj@btb-gbg.se

Mikael Carlsson
031-309 58 03
mc@btb-gbg.se

Michaela Henriksson
031-309 58 00
mh@btb-gbg.se

Daniel Andrésen
031-309 58 05
da@btb-gbg.se

David Kvarnström
031-309 58 07
dk@btb-gbg.se

Alexander Liedman
031-309 58 00
al@btb-gbg.se

Ny medarbetare
Är det du?
jj@btb-gbg.se

Ny medarbetare
Är det du?
jj@btb-gbg.se