Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Tjänster

Våra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny, om- och tillbyggnad. Vi har bred erfarenhet av bostäder, badhus, skolor, affärs-, kontor- och Industribyggnader samt terminal- och bilanläggningar. Helhetslösningar är vår styrka. Exempel på några av våra nuvarande uppdragsgivare är Framtiden, Partillebo, Peab, Skanska, Serneke, Skeppsviken, Tommy Byggare, Tornstaden, Tuve Bygg, Veidekke och Wästbygg. Sedan 2018 är vi också samarbetspartner med WE-Group.

Med våra dryga 100 år i branschen som enskilt konstruktionsbolag och med minst 30 år på individnivå bland medarbetarna besitter vi en gedigen kunskap och erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik, byggfysik, hållfasthet, energihus, fuktprojektering och byggnadskonstruktion, kombinerat med projektering av stål- och betongstommar, kan vi leverera genomarbetade handlingar i tid och med förväntad hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi gör utredningar på både befintligt som nytt i tidiga skeden och upprättar programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar.
Redan på tidigt 80-tal började vi 2D-projektera digitalt med hjälp av CAD som på slutet av 00-talet naturligt övergick till 3D och BIM-projektering. Dessa verktyg höjer effektivt vår kvalitet och produktionstakt samt ger oss möjlighet till att leverera kollisions- och montagekontroller i ett tidigt skede innan tillverkningsritningar och förteckningar tagits fram. Även mängdning och tidsaspekter kan kopplas till våra 3D-modeller. Vilket också medför tidsbesparingar och minskade omkostnader både för oss och våra beställare.
För beräkningar använder vi ett flertal program för att nå bästa resultat i våra analyser. Vid komplexa konstruktioner byggs beräkningsmodeller upp i 3D med hjälp av avancerade FEM-program. Våra erfarna medarbetare tillsammans med nämnda beräkningsprogram ger oss en optimerad stomme och konstruktion av såväl trä, stål eller betong.

Vi är certifierade som kontrollansvarig samt utför även tredjepartsgranskning.

Vi värnar om vår miljö och skall i allt vårt arbete medverka till att minimera ämnen och arbetsmetoder som påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Vidare skall vi leverera tjänster och produkter som minst svarar mot de krav våra beställare ställer på oss som leverantör. BTB skall även inom kontoret och vid resor till och från kontoret verka till en så låg miljöpåverkan som möjligt.