Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Om oss

Byggnadstekniska Byrån, BTB, grundades 6:e februari 1911 i Göteborg och har under åren erhållit många erkännanden.

Företaget bedriver konsultverksamhet till 100% och arbetar både mot privata beställare och offentlig sektor i projekt av varierande storlek och karaktär. Våra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny, om- och tillbyggnad. Vi har bred erfarenhet av bostäder, badhus, skolor, affärs-, kontor- och Industribyggnader samt terminal- och bilanläggningar. Helhetslösningar är vår styrka.

Sedan 2018 är vi samarbetspartner med We Group som är specialister på badhus. Tillsammans projekterar vi badhus över hela Sverige.

BTB arbetar efter Kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-9001 och ISO-14001.

Sedan 2008 bedrivs verksamheten av Mikael Carlsson och Jonas Johansson samt ett antal anställda. För närvarande är vi nio personer i verksamheten, men vi söker fler medarbetare och planerar att rekrytera framöver. Vår framtidsvision är att fortsätta vara ett ”nära” konstruktionsföretag med korta beslutsvägar men med fler anställda.

BTB är konstruktionsföretaget med en över 100 år lång historia. Här arbetar vi för att beställda handlingar ska levereras i tid, med förväntad hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.

Bisnode har tilldelat BTB högsta kreditvärdighet AAA.

Om oss