Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Vi bedriver konsultverksamhet till 100% och har under åren erhållit många erkännanden.
Våra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny-, om- och tillbyggnad.

Pågående projekt Utförda projekt

Tjänster

tjansterVåra verksamhetsområden sträcker sig över allt inom husbyggnad såväl ny, om- och tillbyggnad. Vi har även bred erfarenhet av Industribyggnader, terminal- och bilanläggningar. Exempel på några av våra nuvarande uppdragsgivare är Bostadsbolaget Poseidon, Partillebo, Peab, Skanska, Serneke, Calles Bygg, Tornstaden, Tuve Bygg och Veidekke.

BTB har en lång och bred erfarenhet inom 2D- och 3D-projektering. Vi har även en del projekt där mer fullskalig BIM utnyttjas, med exempelvis mängdning och tidsaspekter kopplade till 3D-modellen.

Vi värnar om vår miljö och BTB skall i allt sitt arbete medverka till att minimera ämnen och arbetsmetoder som påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Vidare skall vi leverera tjänster och produkter som minst svarar mot de krav våra beställare ställer på oss som leverantör. Vi skall använda oss av digitalt tillgängliga verktyg såsom Sunda Hus och BASTA för att uppfylla ovanstående. BTB skall även inom kontoret och vid resor till och från kontoret verka till en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Byggkonstruktion Revit/CAD FEM-Design
BIM Fuktprojektering Energihus
Kontrollansvarig