Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Byggkonstruktion

Mer information kommer…