Byggnadstekniska Byrån i Göteborg

Etablerades 1911.

Kontrollansvarig

Mer information kommer…