2016-06-10 – Backa Röds pärlor, Pris för bäst genomförda renovering 2016

Backa Röds pärlor, Pris för bäst genomförda renovering 2016 (2016-06-10)

Ett projekt som vi deltagit i – Backa röds pärlor –  belönades i veckan med SABOs pris för bästa renovering 2016.
Det vinnande konceptet var en innovativ projektutveckling med välutvecklad boendedialog och smarta tekniska lösningar som gjorde att byggnaderna kunde renoveras på ett miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbart sätt. I projektet sparades byggnadernas befintliga stommar som förstärktes och anpassades med ex. tilläggsisolering vilket gjorde ombyggnaden varsam och ekonomiskt effektiv.

Vi är väldigt glada över att ha varit med och deltagit i ett projekt som belönats för att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar!
Mer om priset och nomineringen här