2017-05-01 – Slottsberget Etapp 3 åt Riksbyggen

Vi tar nu över stafettpinnen ute i Frölunda för detta område och ska projektera Slottsberget Etapp 3 för Skanska, där Riksbyggen är byggherre. Projektet består av 13 flerbostadshus. Husen varierar mellan 2-4 våningar och alla har naturen inpå knuten.