2018-03-01 – Gunnestorpsvägen/Tuvebo åt Wästbygg

Wästbygg har gett oss förtroendet och nöjet att konstruera detta flerbostadshusprojekt med garage under mark. Innergården omsluts av de olika ihopsittande huskropparna som är 5-6 våningar. Detta skapar ett atriumliknande flerbostadskvarter. Vid sidan om kommer ett ytterligare hus uppföras med garage under. Detta planeras byggas i KL-trä vilket innebär en inspirerande utmaning.