2019-03-22 – Nya bostäder på Vårvindsgatan

Skeppsviken Bygg har anlitat oss som huvudkonstruktörer i ytterligare ett flerbostadshusprojekt. Det består av två stycken huskroppar med 6 våningar vardera och ligger på Södra Vårvindsgatan i Göteborg.