2018-10-10 – Två nya projekt åt Skeppsviken

Skeppsviken Bygg har anlitat oss som huvudkonstruktörer i två flerbostadshusprojekt. Det ena ligger på Tunnbindaregatan i Göteborg och byggherre är Framtiden. Det andra är på Ärlegatan i Göteborg och där står Skeppsviken själva som byggherre. Efter att 2016 ha projekterat Brf. Boulevarden i Nya Hovås åt just Skeppsviken (då Calles Bygg) är det kul att nu få projektera ihop igen.