2018-11-01 – Tuve Bygg bygger deras största hus någonsin

Efter att varit med från kalkylskedet och tagit fram ett komplett mängd/stomförslag åt Tuve Bygg är det nu extra kul att få vara med i färdigprojekteringen. Det L-formade ”Nya Kvibergshuset” på Beväringsgatan med sina 6 till 16 våningar består av 2 våningar garage, 1 våning lokaler och resterande bostäder.