Arkivet

Arkivet Arkivet Byggnadstekniska Byrån i Göteborg etablerades 1911 och allt som projekterat sedan dess till nutid har vi arkiverat. I nuläget rör det sig om ca 5 500 projekt. Sedan framställandet av handlingar för ca 30 år sedan blev digitaliserad så har vi ca 600 projekt i vår databas. Nedan finner ni ytterligare några av de [...]