Lågenergihus Backa Göteborg

Lågenergihus Backa Göteborg

Lågenergihus Backa Göteborg

Byggherre: Poseidon Bostads AB, Partnering
Beställare: Skanska
Arkitekt: Semrén & Månsson och Pyramiden Arkitekter
Uppdrag: Ansvar för konstruktion och byggnadstekniska lösningar vid ombyggnad till lågenergihus av pilotprojektet vid Katjas gata och de fem punkthus som går under namnet Backa röds pärlor.
Färdigställande: 2015
Visualisering: BTB

Byggnadskonstruktion: Element byggda punkthus från miljonprogrammet med betongstomme och utfackningsväggar. Tilläggsisolerade och påbyggda vid ombyggnad.

Backa Röd på Hisingen är Göteborgs största område från miljonprogrammet. Sedan 2001 har Poseidon bedrivit en omfattande upprustning av området med ambitionen att skapa en modern stadsdel för alla människor oavsett ålder och familjekonstellation.

Punkthuset vid Katjas gata och Backa röds pärlor är projekt som ingår i den totala upprustningen av området. Renoveringarna till lågenergihus startade med ett pilotprojekt i samarbete med SP som sedan utvecklades till ytterligare renoveringar av fem punkthus, vilka dessutom kompletterades med ytterligare två våningsplan per hus.

Backa röds pärlor belönades med SABOs pris för bästa renovering 2016. Det vinnande konceptet var en innovativ projektutveckling med välutvecklad boendedialog och smarta tekniska lösningar som gjorde att byggnaderna kunnat renoveras på ett miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbart sätt. I projektet sparades byggnadernas befintliga stommar som förstärktes och anpassades med ex. tilläggsisolering vilket gjorde ombyggnaden varsam och ekonomiskt effektiv.

BTB har varit ansvarig konstruktör från start med pilotprojektet fram till färdigställandet av samtliga renoverade punkthus.